הערכה שלך תהיה מותאמת ספציפית לתחום הלימודים ולמוסד האקדמי הרלוונטי!

מבחן תיל - ערכת למידה לשבוע

250
  • הכנה מוכחת למבחני תיל לקבלה ללימודים אקדמיים !
  • הערכה שתקבלו מותאמת למוסד האקדמי ולתחום הלימודים הרלוונטי.
  • הערכה כוללת הדרכות, מבחנים מתוזמנים, שאלות ותשובות, תרגול 24/7.

מבחן תיל - ערכת למידה לחודש

399
  • הכנה מוכחת למבחני תיל לקבלה ללימודים אקדמיים !
  • הערכה שתקבלו מותאמת למוסד האקדמי ולתחום הלימודים הרלוונטי.
  • הערכה כוללת הדרכות, מבחנים מתוזמנים, שאלות ותשובות, תרגול 24/7.

מבחן תיל - ערכת למידה לחודשיים

499
  • הכנה מוכחת למבחני תיל לקבלה ללימודים אקדמיים !
  • הערכה שתקבלו מותאמת למוסד האקדמי ולתחום הלימודים הרלוונטי.
  • הערכה כוללת הדרכות, מבחנים מתוזמנים, שאלות ותשובות, תרגול 24/7.