מבחן תיל - הכנה עם תוצאות

מהו מבחן תיל:
קבלה ללימודים אקדמיים דורשת מערכת של סינונים ומיונים כגון: ציון מבחן הפסיכומטרי, ציוני הבגרות, ריאיון קבלה וכדומה. חלק ממוסדות הלימוד האקדמיים החלו לעשות שימוש במערכת של מבחני מיון שפיתחה חברת תיל אינטרנשיונל.
מבחנים אלה הם חלק ממערך שלם של מיונים בתהליך הקבלה ללימודים אקדמיים ומטרתם לבחון את מידת ההתאמה בין מאפייני המועמד ובין דרישות וצרכי תחום הלימודים – באופן שיאפשר לנבא את הצלחתו בעתיד.

מה בודקים המבחנים:
המבחנים בודקים מגוון יכולות קוגניטיביות - כשרי חשיבה כגון: יכולות הסקה, ניתוח נתונים, דיוק, תפיסה מרחבית, חשיבה כמותית, עיבוד מידע ועוד.

סוגי המבחנים:
מבחן תיל מורכב מסוללת מבחנים שנועדה לבחון את רמתו הקוגניטיבית של המועמד בשלושה תחומים: צורני, כמותי, לוגי-מילולי זאת באמצעות מספר מבחנים [הערה: לכל מוסד אקדמי יש מבחן מותאם (שונה) לתחום הלימודים הרלוונטי]:
 1. סדרות צורניות (מטריצות)
 2. סדרות חשבוניות
 3. שאלות חשבון
 4. הסקה מתרשים
 5. הקבלות מילוליות
 6. אוצר מילים
 7. שאלות היגיון (לוגיקה מילולית)
 8. מבחן באנגלית
 9. זריזות ודיוק בעבודה
 10. תפיסה מרחבית
 11. הבנה טכנית
פירוט סוגי המבחנים:
מבחנים פסיכוטכניים בנושאים לוגיים ומילוליים
 • אנלוגיות: הנבחן נדרש למצוא צמד מילים בעל הקשר זהה לצמד מילים אחר.
 • היגיון/לוגיקה: הסקת מסקנות על פי הכללים המוצגים בשאלה.
 • עברית ואוצר מילים: מענה לשאלות על טקסט בעברית ובחינת אוצר המילים של הנבחן.
מבחנים פסיכוטכניים בנושאים כמותיים
 • בעיות חשבון: בעיות חשבון ללא שימוש במחשבון כגון: בעיות דרך והספק, אומדנים, אחוזים, שברים ועוד.
 • סדרות חשבוניות: מבחנים אלו דורשים זיהוי של חוקיות לפי רצף האיברים והשלמת האיבר החסר בסדרה.
מבחנים צורניים: מבחנים הכוללים שאלות על צורות בהם הנבחן צריך לזהות חוקיות לפי רצף הצורות, ולהשלים את הצורה החסרה בהתאם לאותה חוקיות.

מבחני הסקה מתרשים: מבחנים הכוללים הצגת תרשימים וטבלאות נתונים שהנבחן צריך להבין, לנתח ולענות על שאלות הנוגעות לנתונים אלו.

מבחנים טכניים: מבחנים הכוללים הצגת סיטואציה/אובייקט/תהליך המוצג בציור/תרשים שהנבחן צריך להבין, לנתח ולענות על שאלות הנוגעות למצב הרלוונטי (כגון: תהליך טכני מסוים).

מבחני תפיסה מרחבית: מבחנים מאפשרים למועמד לבצע סימולציה מנטלית ולדמיין אובייקטים בעלי שניים ושלושה ממדים.


כניסה למבחן לדוגמה - לחץ על הקישור הבא:    מבחן לדוגמה

לרכישת ערכות למידה והכנות פרטניות  - לחץ על הקישור הבא: הַהֲכָנוֹת שֶׁלָּנוּ

למידע על תנאי הקבלה בקרן ק.מ.ח - לחץ על הקישור הבא:    תנאי קבלה

לקבלת מידע נוסף ולצפייה בדוגמאות לשאלות, נא להיכנס לאתר של חברת תיל אינטרנשיונל: תיל אינטרנשיונל
הכנה למבחן תיל - קרן ק.מ.ח. - קידום מקצועי חרדי imageהכנה למבחן תיל - קרן ק.מ.ח. - קידום מקצועי חרדי image