הכנה ללוחמי אש - הכנה עם תוצאות!

שלבי המיון לתפקיד לוחם אש בכבאות והצלה לישראל:
הגשת מועמדות לתפקיד לוחם אש נעשית באתר שירות נציבות המדינה, והיא אפשרית רק כאשר יש מכרז פעיל לתפקיד. פרטים על מכרזים (מועדים, מספרי מכרזים וכדומה) תוכלו למצוא באתר של הרשות הארצית לכבאות והצלה. מועמדים שיעמדו בתנאי הסף ויימצאו מתאימים יקבלו זימון ליום מיונים במכון האבחון אדם מילא.

תנאים להגשת מועמדות
 • השכלה: 12 שנות לימוד
 • עמידה בדרישות בריאותיות בהתאם להוראות כבאות והצלה לישראל
 • גיל 18 שנים לפחות
 • ידיעת השפה העברית
 • בעל רישיון נהיגה תקף, ברמה B לפחות
 • מותנה בקבלת סיווג ביטחוני
 • על המעומד להתגורר 50 ק”מ מתחנת הכיבוי בה ישובץ

שלב א' - אבחון קוגניטיבי:
בשלב זה ייבחנו הכישורים הקוגניטיביים של המועמדים, כאשר יושם דגש על כישורים ספציפיים הנדרשים ללוחם האש, דוגמת הבנה טכנית והבנת השפה האנגלית. האבחון הקוגניטיבי מבוצע באמצעות מבחני כישורים ממוחשבים העורכים מספר שעות. 
מה כוללים המבחנים הפסיכוטכניים:
 1. חשיבה כמותית: סדרות, בעיות ותרגילי חשבון, הסקה מתרשים ועוד. 
 2. חשיבה צורנית: מטריצות, אנלוגיות צורניות. 
 3. חשיבה לוגית-מילולית: אנלוגיות מילוליות, לוגיקה מילולית, הבנת הנקרא. 
 4. זריזות ודיוק בעבודה: איתור תווים, מספרים, אותיות ועוד. 
 5. חשיבה טכנית: חשיבה אנליטית וידע טכני כגון: גלגלי שיניים, גלגלות, לחצים ועוד
 6. חשיבה מרחבית: חשיבה מרחבית וניתוח אלמנטים בשניים ושלושה ממדים.
 7. אנגלית:   מבחנים בתחום השפה האנגלית כגון: ניתוח קטע, השלמת משפטים ועוד.

 • הערה: בתחומים: הבנה טכנית, חשיבה כמותית וכישורי חשיבה וידע - ייקבע סף מעבר. מועמד שלא יעמוד בסִפֵּי המעבר, לא ימשיך בהליך המיון.

בחינה בשפה זרה:
את הבחינה ניתן לבצע באחת מהשפות הזרות הבאות: אנגלית, ערבית, רוסית, צרפתית, ספרדית*, מועמד שמעוניין להיבחן באחת מהשפות הללו נדרש לפנות בטרם הבחינה למרכז השירות למועמדים של נציבות שירות המדינה באחת מהדרכים הבאות:

שלב ב' - מבחני כושר גופני מבצעי, אישי וצוותי במכללה הלאומית לכבאות והצלה
במבחן זה ייבחנו יכולות כושר גופני בזיקה גבוהה על פי הנדרש מלוחם האש בפעילותו המבצעית. המבדק יבוצע כולו עם מעיל תקיפה ואפוד במשקל של 20 ק"ג .
את המבחנים תדרשו לבצע בזמן המהיר ביותר וברצף מסלול הכולל 5 תחנות:
 1. טיפוס מדרגה עם ציוד בידיים
 2. משיכת ציוד
 3. דחיפת ציוד
 4. נשיאת ציוד כבד בידיים
 5. חילוץ והצלת לכוד (בובה)
מומלץ לבצע הכנה גופנית איכותית תוך היוועצות עם גורמים מקצועיים על מנת שתגיעו בריאים וכשירים לביצוע המיון.
שימו לב!
מבחן כושר גופני זה מחליף את בוחן ריצת ה-3000 מ' ואת תרגילי המתח והמקבילים. בנוסף, יתקיימו מבחני עבודה, דינמיקה בצוות ומבחנים אישיים.

שלב ג' - גיבוש - שלב האבחון האישיותי התנהגותי
מועמדים שיעברו בהצלחה את שלבי המיון הקודמים, האבחון הקוגניטיבי ומבחן הכושר הגופני יזומנו לשלב האבחון האישיותי התנהגותי. בשלב אבחון זה ייבחנו כישורים אישיותיים והתנהגותיים מגוונים, שנועדו לאפשר למעריכים ולפסיכולוגים ממכון המיון על מנת להכיר את המועמד ולהעריך את כישוריהם בצורה המיטבית. כישורים אלו ייבחנו באמצעות תרגילים קבוצתיים, מבחני אישיות וראיון אישי עם פסיכולוג.

שלב ד' - בדיקות רפואיות
במקביל לשלב מכון המיון, מועמדים שיעברו לשלב מיון זה יישלחו לבדיקות רפואיות במכון לרפואה תעסוקתית לשם בדיקת כשירותם והתאמתם הרפואית לתפקיד 'לוחם אש' בהתאם לתקנות רפואיות של לוחם האש.

שלב ה' - ועדת בוחנים
מועמדים שיעברו בהצלחה את כל שלבי המיון שלהלן יזומנו לראיון מול ועדת בוחנים. הוועדה תנוהל במשרדי נציבות כבאות והצלה לישראל וישתתפו בה מפקדי הכבאות ונציגי אגף משאבי אנוש.
בוועדת הבוחנים ירואיין כל מועמד בנפרד מול חברי הוועדה על מנת להכירו באופן אישי ולהעריך בשילוב נתוני המיון את התאמתו לתפקיד. מועמדים שידורגו במקומות הגבוהים, ובהתאם למכסת הגיוס, יאושרו להכשרת לוחמי אש וישובצו על פי הצרכים המבצעיים.
יש לציין, כי על לוחמי האש להתגורר במרחק של עד 50 ק"מ ממקום השירות. מועמדים שיגיעו לשלב זה יידרשו לחתום על התחייבות למגורים בטווח זה כתנאי לגיוסם.


לכניסה למבחן לדוגמה נא להיכנס לקישור הבא:    מבחן לדוגמה

לרכישת ערכות למידה והכנות פרטניות נא להיכנס לקישור הבא: הַהֲכָנוֹת שֶׁלָּנוּ

לקבלת מידע נוסף ולצפייה בדוגמאות לשאלות, נא להיכנס לאתר נציבות שירות המדינה: הגשת מועמדות לתפקיד לוחם אש