הכנה מוכחת למבחני האישיות, עם אחוזי הצלחה גבוהים מאוד.

הֲכָנָה למִבְחֲנֵי אִישִׁיּוֹת imageהֲכָנָה למִבְחֲנֵי אִישִׁיּוֹת image
מבחני אישיות (מבחנים השלכתיים)
תחום הערכה ומדידה בפסיכולוגיה התפתח במידה רבה עקב צרכים מעשיים-חברתיים. בכל השאלות והמבחנים מובלעת ההנחה, כי מאחורי המגוון העצום של התנהגויות הפרט במצבים שונים ובזמנים שונים קיימת עקיבות – משהו המאפיין את הפרט ומייחדו מאחרים ושבגינו אפשר לנבא את התנהגותו בעתיד.

מהם מבחני אישיות:
מבחנים שמתמקדים באספקטים הרגשיים, בהתנהגותו של היחיד ובבדיקת תכונותיו (כגון: מוחצנות, מופנמות, אנוכיות, שתלטנות, אלטרואיזם, חברותיות, אסרטיביות וכדומה). במבחנים אלה לא נבדקת הצלחתו של אדם אלא, אופן התייחסותו לשאלות ודרכי התמודדותו עמן. היבטי האישיות נבחנים באמצעות 3 סוגי מבחנים: מבחנים ישירים, מבחנים עקיפים, מבחנים השלכתיים. מבחני השלכה מהווים שיטה מקובלת מאד להערכת האישיות. מבוססים על ההנחה שאנשים משליכים על הגירוי (הניטראלי, הלא-מאיים, העמום) תכנים פנימיים כמו יצרים, פחדים, משאלות ומחשבות. הם מעוגנים בתיאוריה הפסיכואנליטית לפיה ממלאים הגורמים הלא-מודעים תפקיד מכריע בהתנהגות האדם.

מה הם בודקים:
מטרתם של מבחני האישיות היא לעמוד על הייחודי שבאדם, על המבדיל בינו לבין אחר, ולעתים לאפשר בכך ניבוי או הסבר להתנהגותו. הם מיועדים לאיסוף מידע התנהגותי על הנבחן ולהערכת התאמתו האישיותית לתפקיד המוצע [לדוגמא: מועמד לתפקיד ניהולי צריך להוכיח במהלך המבחן יכולת אישית להנעת עובדים, קבלת החלטות תחת לחץ, סמכותיות ועוד]. התרשמות הבוחנים מהתנהגות הנבחן מורכבת מזיקה בין כל חלקי המבחנים.
סוללת המבחנים האישיותיים אורכת כ 2-3 שעות ביום מיונים סטנדרטי.

ציונים:
תוצאות המבחנים ניתנות בציון תקן של 1-9 ונקבע על-פי דירוג הפסיכולוגים הממיינים או תוצאות של מבחנים ממוחשבים.

לכניסה למבחן לדוגמה נא להיכנס לקישור הבא:    מבחן לדוגמה

לבירור אודות ההדרכות וההכנות נא להיכנס לקישור הבא: הַהֲכָנוֹת שֶׁלָּנוּ