תרגול סוללת מבחני האישיות בהתאם לתפקיד הספציפי אליו מועמד הלקוח. שיחת משוב והדרכה על תפקוד ושיפור מיומנויות למיונים עתידיים.


1800